Blog

Het tribale effect: wat is het en hoe blijf je erbuiten?

In onze vorige blog bespraken we het spanningsveld tussen autonomie en affiliatie. In de relationele matrix zag je al even het tribale effect, dat je moet voorkomen. Dit ontstaat wanneer je het gevoel hebt dat je identiteit wordt bedreigd. Je bent dan geneigd om met een reeks rigide gedragingen te reageren. Het gevolg: zelfs een schijnbaar onbelangrijk meningsverschil kan een sterke emotionele reactie bij je oproepen. Vandaag gaan we dieper in op het tribale effect en manieren waarop je dit kan herkennen én voorkomen.
 

Wat is het tribale effect?

Het tribale effect is een mindset die vaak ontstaat wanneer er verdeeldheid tussen jou en de ander bestaat. Hierdoor verandert de onenigheid soms in een schijnbaar onoverkomelijk probleem. Waar je níet in terecht wilt komen is een staat van ’ik tegen jou’ of ‘wij versus zij’. Daarmee stel je jouw eigenbelang boven de samenwerking, waarmee je een langetermijneffect in de weg staat. Het conflict dat je wilt oplossen, wordt zo alleen maar versterkt.
 

Hoe herken je het tribale effect?

Om de hierboven beschreven mindset te voorkomen moet je hem natuurlijk kunnen herkennen. De onderstaande kenmerken wijzen op het tribale effect. Herken jij jezelf hierin? Neem dan tijdig je maatregelen!
 
1. Vijandig: je bekijkt de ander door een vijandige bril, waarmee je de verschillen tussen jullie vergroot en de overeenkomsten verkleint. Je vergeet alle goede aspecten van de relatie en herinnert je alleen de slechte.
 
2. Zelfgenoegzaam: je bent ervan overtuigd geraakt dat jouw standpunt niet alleen juist, maar ook moreel superieur is.
 
3. Gesloten: je typeert jezelf én de ander als onveranderlijk. Je bekritiseert het standpunt van de ander en hebt geen oog meer voor zijn of haar belangen. Bij jezelf doe je dit niet, omdat je jouw identiteit als ‘statisch’ bent gaan beschouwen.
 

De sleutel? Blijven samenwerken!

Terwijl een bedreiging van de identiteit het tribale effect kan veroorzaken, leidt respect voor de identiteit veelal tot harmonieuze relaties. Denk je dat jouw gevoel voor autonomie en affiliatie in gevaar is, dan moet je ervoor waken dat je in de verdediging schiet. Als je voor het tribale effect op je hoede bent, kun je een gemoedstoestand bereiken waarin je wilt samenwerken. Zo kan je ingrijpende veranderingen realiseren zónder zelf fundamenteel te veranderen!
 
Interesse in onze nieuwe training Duurzaam Onderhandelen? Neem gerust contact met ons op.

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: