Blog

Hoe bereik je congruentie in beleid, beslissingen en gedrag?

In de (weerbarstige) praktijk blijken aanpassingsvermogen en performancegericht leren lastige fenomenen te zijn. Veel veranderprojecten en fusies gaan hierdoor de mist in. En de gevolgen daarvan zijn groot. Een vernieuwend sociaal beleid is vaak wel geformuleerd, maar zodra het duidelijk wordt wat dit precies betekent in termen van tijd, aandacht en geld, blijkt het verleidelijk om de vertrouwde en inhoudelijke dagelijkse gang van zaken te verkiezen boven het nieuwe – boven de goede voornemens. Meetbare zaken, zoals productie, omzet en kosten, gaan binnen veel organisaties nu eenmaal voor. Begrijpelijk, maar hiermee gaat wel iets wezenlijks verloren: de kracht in de organisatie om een verandering gestalte te geven. En die kracht komt bij mensen vandaan.
 

Van ambitie naar praktijk

Ambities vertaal je naar inzichten, houding en gedrag in de praktijk. Maar waar het veel organisaties aan ontbreekt is een visie, een beleid en de juiste ondersteuning. Oftewel, een expliciete investering – niet alleen in het verkrijgen van inzicht in transformatieprocessen, maar ook in competentieontwikkeling.
 
Input, output en verliggende einddoelen zijn vaak in de plannen gedefinieerd, in tegenstelling tot het ‘hoe’. Daardoor is er geen grond om te investeren in de ontwikkeling van mensen die je nodig hebt om de ambities in de praktijk te brengen. Op de lange termijn ben je daardoor minder efficiënt en winstgevend – het tegenovergestelde van wat je wilt.
 

Hoe realiseer je ambities dan wél?

Een werkelijke realisatie van ambities vraagt om een integrerende visie op organisatieontwikkeling. Een die zich richt op de verbinding tussen strategische ambities en implementatie. Op praktische congruentie in beleid, managementbeslissingen en gedrag. Wie duurzame ontwikkeling wil bewerkstelligen, heeft inspiratie, betrokkenheid en voorbeeldgedrag nodig.
 
Om veranderingsprocessen te initiëren, begeleiden en realiseren zijn leiderschap en performancemanagement vereist. Je moet mensen betrekken en je richten op intrinsieke motivatie, verbinding, creativiteit en vakmanschap. Zo ontwikkel je draagkracht én een draagvlak dat aansluit bij beleving, behoefte (aan zingeving en impact) en belangen. En daarmee realiseer je je ambities écht!

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: