Blog

Écht samenwerken? Ga ‘op reis’ met het Transformatie Proces Model

Hoe slaan we met ons bedrijf een veelbelovende richting in? Hoe werken we optimaal samen als team? Hoe creëren we een goede sfeer zonder kleine en soms grote irritaties? Het voeren van een moedig gesprek waarbij je níet terugvalt in oude gewoontes – wat een verlies van hoop, energie en motivatie tot gevolg heeft – is hiertoe essentieel. Hoe je dit doet? Het Transformatie Proces Model (TPM) is een stevig startpunt. Met dit hulpmiddel voor teamontwikkeling en performance maak je energie vrij in samenwerkingen. In deze blog vertellen we je er meer over!

Uitleg van het TPM: 3 kernfuncties

Het TPM is een instrument dat zich het best laat beschrijven door zijn kernfuncties. We zetten deze voor je op een rij:

1. Reflectie-instrument voor teams

Het TPM biedt een tool om op een gezamenlijke, reflectieve verkenningstocht te gaan die gebaseerd is op ervaringen en behoeftes. Onderweg passeer je kracht, visie, waardes en overtuigingen. Je komt erachter wat je onder druk vermijdt en welke uitdagingen in gedrag je ontwikkeling in de weg kunnen zitten. Het TPM biedt hiermee een toegangspoort tot ‘collectieve intelligentie’.

2. Routekaart voor een gestructureerde dialoog

Het TPM biedt een roadmap plús een route die je langs bepaalde ‘bezienswaardigheden’ leidt. Ook biedt het model ervaringen die je helpen om stapsgewijs een dieper inzicht te ontwikkelen. Zo krijg je een uitgebreider en vollediger beeld van uitdagingen en mogelijkheden. Bovendien ontwikkel je een concreet perspectief voor ontwikkeling en co-creatie. Door deze reis te maken kom je uit de trance van vertrouwde manieren van denken, van waaruit je problemen op een bepaalde (jou bekende) manier benadert. Dergelijke gewoontepatronen kunnen je creativiteit in de weg zitten. Het TPM helpt je deze te doorbreken en zorgt voor een dieper begrip van samenwerking binnen het team.

3. Hefboom voor persoonlijke en organisatieontwikkeling

Door verbindend en gezamenlijk te verkennen en reflecteren ontwikkel je als team een gemeenschappelijke grond om een hoger ontwikkelings- en performanceniveau te bereiken. Dit vergemakkelijkt het samen bespreken van uitdagende situaties en dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Met behulp van een aantal TPM-bronnen kun je door verschillende complexiteitsniveaus navigeren. Hierdoor ontstaat onder meer een scherp inzicht, waaraan beslissingen en interventies moeten voldoen om in dit specifieke team succesvol te zijn.

Benieuwd naar de relevantie, werking en toepasbaarheid van het TPM? Hierover vertellen we je meer in onze volgende blog over leiderschap!

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: