Blog

Gemeenschappelijke mindset door integratieve dynamiek: overbrug de kloof!

Nadat wij Daniel Shapiro (schrijver van het boek Duurzaam Onderhandelen) in september in Nederland hebben mogen verwelkomen, hebben we besloten om een blogreeks te wijden aan de inhoud van zijn theorie. Op die manier willen we je praktische adviezen geven met betrekking tot onderhandelen. Ook geven we je zo een voorproefje van de training Duurzaam Onderhandelen – een vervolg op Open Onderhandelen – die we in juli 2018 voor het eerst zullen organiseren. Vandaag het vierde deel van de reeks: hoe overbrug je de kloof tussen jou en de ander middels integratieve dynamiek?

 

Van vijandschap naar vriendschap: sla de juiste brug

Wil je gespannen relaties verzachten? Dan biedt integratieve dynamiek uitkomst. Deze bestaat uit emotionele krachten die je naar een betere verbinding trekken, waarbij transcendente verbinding de meest stabiele verbinding is. In die gemoedsgesteldheid laat je tegengestelde standpunten achter je en streef je de ‘wij-tegen-zij’ dualiteit voorbij. Je overbrugt de kloof, wat betekent dat jij en de ander één partij worden – verschillend, maar verenigd. Hierdoor kan jullie relatie veranderen van vijandig in collegiaal en kan een vijandschap ontwikkelen naar een vriendschap.

 

Natuurlijk is er een intensief emotioneel proces nodig om ervoor te zorgen dat jullie relatie onwillekeurig een positieve associatie oproept. Shapiro noemt dit proces een ‘relationele bekering’. Daarbij is het essentieel dat je ervan overtuigd bent dat verandering mogelijk is en dat je je volledig overgeeft aan die gedachte.

 

Twee partijen, één mindset

In een vorige blog vertelden we al over het tribale effect, een vijandige, zelfgenoegzame en gesloten mindset die tot verdeeldheid leidt. Integratieve dynamiek, daarentegen, trekt je naar een gemeenschappelijke mindset. Deze is:

1. Samenwerkend

De andere partij is in jouw ogen niet alleen een bedreiging. Je ziet punten van verbinding en kan deze benadrukken om een samenwerkingsverband te creëren.

2. Meelevend

Een gemeenschappelijke mindset roept medeleven op voor je eigen situatie én die van de ander. Wanneer jullie banden verbeteren, ontstaat er vanzelf een wederzijds medeleven.

3. Open

Bij een gemeenschappelijke mindset worden de muren van je identiteit weker. Je staat open voor verbinding met anderen, waardoor je de zorgen van de ander leert kennen en die van jezelf kunt delen. Jullie lopen niet vast in een strijd om kernidentiteiten, maar gunnen jezelf de mogelijkheid om nieuwe, creatieve manieren te bedenken waarop jullie met elkaar kunnen omgaan.

 

Benieuwd naar de vierstappenmethode van integratieve dynamiek, waarmee je beschadigde relaties herstelt en uit identiteit voortkomende geschillen oplost? We vertellen je er meer over in onze volgende blog!

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: