Blog

Transformatie Proces Model: relevantie, werking en toepasbaarheid

In onze vorige blog vertelden we over het Transformatie Proces Model (TPM), een hulpmiddel voor teamontwikkeling en performance dat zich het best laat beschrijven door 3 kernfuncties: het fungeert als reflectie-instrument voor teams, als routekaart voor een gestructureerde dialoog en als hefboom voor persoonlijke en organisatieontwikkeling. Gebruik je het TPM op de juiste manier, dan dient het als een instrument voor het vrijmaken van energie in een samenwerking.

Wil je meer weten over de relevantie, werking en toepasbaarheid van het TPM? Lees dan verder!

Wat maakt het TPM zo relevant?

Hoe komt een team tot high performance? En hoe komen samenwerking, ontwikkeling en creativiteit binnen teams tot stand? Als je het TPM benut om samen tot verdiepende inzichten en voornemens te komen, maakt het energie vrij voor samenwerken en ontwikkelen. Dan heb je een gezamenlijke reflectie nodig op de manier waarop de dingen gaan. Zo open je het pad naar het vinden van effectieve wegen en het maken van nieuwe afspraken die het functioneren verbeteren.

Bedenk dat reflecteren een bekrachtigend effect heeft. Hiermee krijgen teams een instrument in handen waarmee ze kunnen sturen op doorbraken in ontwikkeling én functioneren. Wil je in sociaal verband tot een dieper inzicht komen in het eigen functioneren, dan is reflectie in een open dialoog een stap die je niet kunt overslaan.

Het TPM als reflectie-instrument

Wanneer teams een dieper begrip van de eigen samenwerking ontwikkelen, krijgen ze inzicht in het ‘waarom’: wat ligt er ten grondslag aan de gang van zaken? Daarmee is het TPM – zeker in deze tijd – een hefboom voor snelle aanpassing en (sociale) innovatie. Soms vragen we ons af: hoe komt het toch dat we steeds opnieuw tegen dezelfde problemen aanlopen? Die stagnatie kan frustrerend werken en er zelfs toe leiden dat we de hoop op verbetering verliezen. En dat gaat ten koste van het zelfvertrouwen van het team. Maar inzicht hebben in patronen en doorzien wat we kunnen ondernemen om de boel ten goede te keren vormen een cruciale eerste stap naar een doorbraak. En daardoor gaan teams weer in zichzelf geloven en vertrouwen zij er weer op dat ze samen in staat zijn om de gewenste toekomst vorm te geven. Dat is een essentiële stap richting het doorbreken van stagnaties in het functioneren – en daarmee kun je een maximaal rendement halen uit de potentie die in het team aanwezig is.

Hoe werkt het TPM en hoe pas je het toe?

Impeccable Leadership kent een aantal kerninterventies. Een daarvan is dit TPM. De uitkomst van het TPM kun je interpreteren met behulp van de ontwikkelcirkel. Deze toont aan waar je staat in termen van organisatieontwikkeling en welke competentieontwikkeling er nodig is om een volgende fase van ontwikkeling te bereiken. Met die kennis kom je écht vooruit: je kunt optimaal samenwerken als team en een veelbelovende richting inslaan met je bedrijf!

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: