Blog

The Times They Are A-Changin’ (2)

Vijfluik over crisisdenken, vernieuwing en leiderschap.

Kijkwijzer voor leiderschap

Een leider ziet orde in de chaos.
Een leider kijkt voorbij het waarneembare gedrag van zichzelf en zijn omgeving.
Een leider heeft oog voor onbewuste krachten die van invloed zijn op de gang van zaken.

Bij het noteren van deze drie leiderschapsbeschrijvingen, valt ons op dat ze drie maal het fenomeen ‘zien’ in zich dragen. Is een manager een kijker, een waarnemer? Is het zo simpel?

We leven niet in een wereld waarin dingen ‘plotseling’ optreden. Erachter gaat altijd een proces schuil. Een proces dat te maken heeft met regressie of transformatie. Succes en performance zijn de resultante van een ontwikkelweg. Elke fase van ontwikkeling confronteert de organisatie en haar leiderschap met specifieke uitdagingen. Om die uitdagingen adequaat aan te kunnen aanpakken is inzicht nodig en bewustzijn. Het ‘zien’ van onszelf en elkaar. Een leider die de ontwikkelingsfasen van zijn organisatie ziet en herkent, weet welk gedrag wanneer functioneel is.

Een ervaren team heeft ruimte nodig en geen baas die het op de vingers kijkt. Dat werkt verstikkend. Een nieuw of jong team kan juist wel wat directe aandacht en sturing gebruiken: het heeft duidelijkheid nodig over het speelveld en over de kaders waarbinnen het moet handelen. Dat biedt veiligheid en vertrouwen. Mensen kunnen daardoor in beweging komen.

Wat in de ene fase functioneel is, werkt in de andere fase contraproductief. Dat maakt dat flexibiliteit van stijl voor de leider belangrijk is. Als je als leidinggevende niet van stijl kunt wisselen, loop je een groot risico dat je de rem op het succes van je organisatie bent. Welke stijl je kiest, is afhankelijk van de juiste inschatting op het juiste moment. Dat begint met kijken, naar onszelf en naar elkaar.

Robert Jan Steinmetz | Frits Wilmsen | Robin Beker

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: