Blog

‘Onderhandelen als levenskunst’

Onderhandelen doen we de hele dag. Vaak zijn we geneigd om onderhandelen enkel in een commerciële context te zien, maar eigenlijk gaat het keer op keer éérst over de voornaamste vuistregel van open onderhandelen: maak onderscheid tussen relatie en inhoud. En dan heb ik het niet alleen over je relatie met de ander, maar ook die met jezelf. Schaf je een nieuwe auto aan? Plan je een vakantie in? En zit je eigenlijk wel lekker in je vel? Of het nu om rationele of emotionele vragen gaat, je bent de hele dag met jezelf in dialoog om tot afwegingen te komen. Dit maakt onderhandelen een levenskunst.

In deze blog geef ik je twee voorbeelden uit ‘mijn’ praktijk. Ik hoop dat je hiermee inzichten opdoet die je op jouw situatie kan toepassen!

Relationeel: onderhandelen met de ander én jezelf

Recentelijk begeleidde ik een managementteam. Twee leden leken niet goed met elkaar overweg te kunnen. Nadat ik enkele oefeningen met hen had doorlopen, kwamen zij erachter dat ze spanning in hun relatie ervoeren omdat de een behoefte had aan structuur, terwijl de ander hier wars van was. Op hun eigen manier waren beide personen op zoek naar zekerheid in hun leven. De een probeerde dit op te lossen binnen structuur en de ander wilde juist zekerheid ervaren door structuren te verbreken. Toen zij dit in gesprek met elkaar inzagen, wisten ze precies hoe ze elkaar voortaan konden helpen.

Hoewel dit in eerste instantie leek op een situatie waarin er alleen sprake was van ‘de relatie met de ander’, bleken er aan beide kanten dus ook aspecten van ‘de relatie met jezelf’ te zitten. Wat betekent structuur voor mij? Hoe ga ik om met mijn eigen emoties en onzekerheid? Dát zijn relevante vragen die je in zulke omstandigheden verder kunnen helpen.

Inhoudelijk: welke belangen willen jij en de ander dienen?

Een managementteam fungeert als een afgevaardigde van een groep medewerkers. Wanneer het gaat om het zeker stellen van toekomstdoelen, ontstaat er vaker dan eens frictie over de te varen koers. Dit heb ik onlangs ervaren toen ik als begeleider zag dat er binnen hetzelfde team twee mensen met schijnbaar zeer verschillende ideeën zaten: de een wilde nieuwe dingen proberen op organisatieniveau, terwijl de ander pleitte voor meer betrokkenheid bij medewerkers en zelfs bereid was om daar (persoonlijke) offers voor te brengen.

Hoewel het aanvankelijk leek alsof ze nooit tot elkaar konden komen, ontdekten zij in gesprek dat ze in feite hetzelfde streven hadden (de toekomst van het bedrijf veiligstellen) en dat ze allebei hard nodig waren voor de organisatie. De les die we hieruit kunnen trekken? Blijf jezelf systematisch afvragen welke belangen jij en de ander willen dienen. Hoe hoger het abstractieniveau waarop je deze formuleert, hoe groter de kans dat je elkaar weer kunt ontmoeten!

Meer weten over onderhandelen als levenskunst?

Kunnen we met je meedenken over de wijze waarop onderhandelen werkt in jóuw context? Neem gerust contact met ons op.

Wil je de kunst van het onderhandelen op een dieper niveau leren beheersen? Op 4, 5 en 6 juli organiseren we een nieuwe training, Duurzaam Onderhandelen. Lees er hier meer over of schrijf je direct in.

De volgende training ‘Open Onderhandelen’ staat gepland op 26, 27 en 28 september. Lees er hier meer over. Of schrijf jezelf en/of je collega(‘s) direct in!

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: