Blog

Echt goed samenwerken? Laat dát toe wat je vermijdt!

Ogenschijnlijk is samenwerken vrij eenvoudig. Maar vaak zijn we geneigd om bepaalde zaken niet met elkaar te bespreken. Wanneer spanningen beginnen te spelen, is het de vraag of we in staat zijn om die te benoemen en om ze gezamenlijk te overbruggen. Blijven we in dialoog of stappen we van elkaar vandaan? En als we inhoudelijk een andere kijk hebben op wat ons te doen staat, kunnen we dan creatieve mogelijkheden bedenken om een en ander tóch voor elkaar te krijgen? Hetgeen wat je vermijdt in contact is precies dát wat je juist moet toelaten. Wat ik hiermee bedoel? In deze blog licht ik het toe met 2 praktijkvoorbeelden.

Van bespreken naar gezamenlijk besluiten

In het kader van flexibel werken ontstaan er ook ruimere interpretaties van het begrip ‘samenwerken’. Zo begeleidde ik onlangs een team waarbinnen medewerker A het liefst wat later startte om zijn kinderen naar school te brengen om vervolgens langer door te werken. Medewerker B pakte het andersom aan: hij arriveerde vroeg om eerder weg te kunnen. Het euvel: wanneer collega A aan het einde van de dag met vragen kwam, kon of durfde collega B niet te zeggen dat hij naar huis wilde en al een dag aan het werk was.

Wordt zo’n kwestie niet besproken, dan ga je je gauw aan elkaar ergeren. Of je gaat elkaar vermijden. Maar het echte vermijden zit in het bespreekbaar maken van de verstoring in het contact. In dit geval werd het wel te berde gebracht. Medewerker B gaf aan dat hij de gang van zaken niet prettig vond, maar zorgde ook voor begrip en bood zijn collega een luisterend oor. Daarop konden de collega’s samen bepalen wat een goed tijdstip was om zo efficiënt en effectief mogelijk hun gezamenlijke werk af te ronden. Nieuwe mogelijkheden kwamen boven tafel, de spanning werd opgelost en de samenwerking werd er een stuk beter op.

De sleutel ligt in onderhandelen

Nu ‘flexibiliteit’ een sleutelwoord is geworden op menig werkvloer, komt ook Het Nieuwe Werken steeds vaker om de hoek kijken. Daarbij kunnen medewerkers hun uren en werklocatie nóg vrijer indelen. Zo kwam ik laatst in aanraking met een medewerker die graag om 7 uur in de ochtend startte om tegen het middaguur 2 uur pauze te nemen. Het kantoor was hier echter niet van op de hoogte en begreep niet waarom zij zo lang de telefoon niet opnam. Het was toch immers een reguliere werkdag?

Ook hier loste een gesprek veel op. Beide partijen redeneerden logisch. Maar om het bedrijf goed te runnen en de samenwerking soepel te laten verlopen, moet je toch op zoek naar elkaars belangen – zowel die van het bedrijf als de persoonlijke belangen van medewerkers. Oftewel, de sleutel ligt in onderhandelen!

Hoe zorg je ervoor dat jouw samenwerkingen optimaal verlopen? We denken graag mee over onderhandelen in jouw context. Neem gerust eens contact met ons op.

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: