Blog

Blog 7 uit onze serie: benader je organisatie als een voertuig, álle banden moeten op spanning zijn

Voor een organisatie is dit van kritisch belang: duurzaam succesvol de toekomst in. Dat is precies de reden waarom we een methode ontwikkelden die bewezen leidt tot dit succes. Weet je het nog? In die eerste fase, de voorbereidende richting, hebben we uitgelegd dat we binnen deze belangrijke, voorbereidende eerste fase, weer 4 functionele dimensies onderscheiden. In een eerder blog stonden we daar al kort bij stil. Deze dimensies helpen je om de onderlinge samenhang goed te houden.

Heldere taal

Op een andere manier gezegd: nadat je de dimensies onderzocht hebt, ben je in staat om je organisatie verder te ontwikkelen door toepassing van een uitgebalanceerd performancesysteem. Zie de 4 functionele dimensies als de wielen onder een auto: wanneer er slechts één band op spanning is, dan moet de motor veel vermogen leveren om een rit te maken. Geef je daarentegen aandacht aan álle banden afzonderlijk én als geheel, dan gaat de reis soepeler, hoeft er minder bijgestuurd te worden en is de rit bovendien minder uitputtend.

De 4 functionele dimensies helder op een rij

  1. Purpose en strategie
  2. Coöperatie en cohesie
  3. Performance en competenties
  4. Content en context

Je purpose en strategiegeven richting en betekenis aan je organisatie. Voor het realiseren van je purpose heb je een bepaalde strategie nodig, ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De coöperatie en cohesiegaan over het creëren van een samenhangend systeem, binnen een groep mensen. Wanneer men zich onderling verbonden voelt ontstaat er betrokkenheid, en dús cohesie. Performance en competentiesgaan over vragen als ‘Wanneer zijn we effectief en waarderen we elkaar?’en ‘Hoe weten we of we op koers liggen?’ Maar ook ‘Welke competenties hebben we nodig om de gewenste performance succesvol neer te zetten?’ Feitelijk kun je pas geslaagd verder wanneer je als team een helder antwoord op deze vragen hebt. Tot slot speelt de laatste, nogal praktische dimensie, een rol, zijnde content en contextIn deze laatste dimensie beantwoord je vragen over wat je aanbod dan precies is en hoe je vakgebied eruit ziet. Bovendien is het van belang om met je eigen systemen, procedures en structuren je acties te ondersteunen.

Van taaie theorie naar praktijk

We realiseren ons dat het allemaal nogal theoretisch klinkt. Toch ontkom je daar niet aan als je serieus duurzaam succesvol wilt zijn met je organisatie. Wanneer het eenmaal staat dan heb je goud in handen omdat er een raamwerk is neergezet dat tot in lengte van dagen mee kan groeien. Ook als je explosief groeit of bijvoorbeeld internationaal aan de slag gaat.

Direct aan de slag?

Doe dan alvast de ImpactTest of neem contact met ons op. We kijken uit naar je bericht.

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: