Blog

Blog 4 uit onze serie: van richting naar route met een concreet programma

In ons vorige blog spraken over het belang van focussen op het doel en niet direct op resultaat tijdens de eerste, voorbereidende fase op je pad naar duurzaam succes. Ook fase 2 is onderdeel van onze methode die we hebben ontwikkeld om organisaties concreet en duurzaam te veranderen. In deze zichzelf bewezen methode onderscheiden we de verschillende fases die leiden tot succes: samen vormen ze een routekaart die op een heldere manier de noodzakelijke stappen beschrijft.

De fases nog even helder op een rij:

Fase 1 Voorbereidende richting Fase 2 Ontwerpen van de route Fase 3 Navigeren tijdens de reis Fase 4 Innoveren door reflectie

Zó ontwerp je de route

In deze tweede fase (het ontwerpen van de route) staan er een belangrijke vraag centraal: wát moeten we doen en wánneer ondernemen we dat? In de eerste fase, die van voorbereiding, legden we immers de fundering die nodig is om het gestelde doel te bereiken. Nu gaan we de richting die is ingezet concreet invullen met acties. De handen uit de mouwen, zou je kunnen zeggen. Bron van succes in deze fase is verbinding. Het betrekken van mensen die nodig zijn om de concretisering tot een succes te maken.

De paden op, de lanen in

In deze fase ontwerp je concreet de aanpak: je bepaalt samen de route die je met elkaar gaat belopen om de fundering die je in de eerste fase legde verder uit te bouwen. Om dit tot een succes te maken heb je een programma nodig waarin je een duidelijke fasering, tijdlijn en de te ondernemen activiteiten overzichtelijk aan elkaar koppelt. Een designcanvas geeft je in één oogopslag een helder overzicht van het totale pakket dat je met elkaar in gang aan het zetten bent. Ook componenten als aspiratie en doel (wat), verbinding (wie), commitment (hoe) en reflectie (waartoe) spelen hierbij een belangrijke rol. In een later blog gaan we uitgebreider in op deze belangrijke componenten die je meeneemt in je route. Onthoud voor nu: na fase 1, waarin je je route hebt bepaald, stap je over naar fase 2 waarin je een concreet programma maakt en tot praktische actie over gaat.

Direct aan de slag?

Hoe je fase 3, het navigeren tijdens de reis, voor jouw organisatiesucces inricht? Je leest het over 2 weken in blog 5 van deze serie. Wil je niet wachten? Doe dan alvast de ImpactTest of neem direct contact met ons op. We helpen je graag én vrijblijvend.

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: