Blog

Blog 5 uit onze serie: blijf op koers met het juiste navigatiesysteem en volg trouw je uitgestippelde route

In ons vorige blog spraken we over het ontwerpen van de route waarbij deze vraag centraal stond: Wát staat ons te doen en wánneer ondernemen we wat? In de 2e fase die we bespraken, stelde je met elkaar de concreet te varen koers vast. In fase 3, die gaat over navigeren tijdens de reis, geef je invulling aan de strategische richting die is bepaald en concreet aan de route die is uitgestippeld. Nu gaat de reis verder: met de ontwikkelde route op zak neem je de betrokken groepen mee op pad…

De fases nog even helder op een rij:

Fase 1 Voorbereidende richting

Fase 2 Ontwerpen van de route

Fase 3 Navigeren tijdens de reis

Fase 4 Innoveren door reflectie

Kies voor de juiste navigatie

Net als met een echte reis, wil je hier ook een goed navigatiesysteem tot je beschikking hebben, zodat je op het gekozen pad blijft en je doel bereikt. De leiderschapscirkel is zo’n navigatiesysteem.

Verschillende ontwikkelniveaus

De termen reactief, actief en proactief vormen, in combinatie met de andere termen uit de cirkel, een verklaring van op welk niveau de ontwikkeling van je team en, in een groter geheel, je organisatie zich op dat moment bevindt. Wanneer je het gedrag dat er mee samenhangt leert lezen en interpreteren, dan weet je welke beslissingen effectief zijn of juist niet. Zo duidt reactief gedrag in een team vaak op een situatie waarin mensen zich (nog) niet veilig voelen. Ze beschermen zichzelf en stellen zich vooralsnog afwachtend en voorzichtig op. Kies dan als bestuurslijn voor het werken aan verbinding, zodat er een actief niveau ontstaat, waarbij mensen zich openlijk en vanuit vertrouwen durven te uiten. Daarna ontstaat de mogelijkheid om met commitment aan de slag te gaan. Bij een proactief niveau tenslotte, ligt de focus op het leveren van toegevoegde waarde, dus het realiseren van de ambities. Termen als opleveren en vernieuwen staan hierbij centraal.

Diverse rollen hebben invloed

Binnen een teamontwikkelproces onderscheiden we zes rollen: de gids, de expert, de coach, de onderhandelaar, de sponsor en de awakener. Het gaat te ver om in dit blog uitgebreid de kenmerken en de invloed van elke rol op het team te beschrijven. Evenals het in eerdere blogs genoemde designcanvas, dat in dit stadium als praktisch hulpmiddel wordt ingezet. Wil je er toch nu al meer van weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Direct aan de slag?

Hoe je fase 4, innoveren door refelectie, voor jouw organisatiesucces inricht? Je leest het over 2 weken in blog 6 van deze serie. Wil je niet wachten? Doe dan alvast de ImpactTest of neem direct contact met ons op. We helpen je graag én vrijblijvend.

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: