Blog

Blog 6 uit onze serie: besef je eigenlijk wel dat leiderschap een kritische succesfactor is voor duurzame organisatieontwikkeling?

Dit blog schrijft over fase 4: innoveren door reflectie. Het blog is onderdeel van onze serie praktische blogs waarin wij uiteenzetten hoe we organisatie-ontwikkeling en leiderschap benaderen. De methode die we ontwikkelden is een bewezen formule om organisaties te helpen zich duurzaam te ontwikkelen. Overall kernthema is uiteraard effectiviteit en succes. Een term die zich overigens op vele manieren laat omschrijven: elke organisatie heeft immers een eigen definitie van succes. Onze methode is de hefboom om succes te realiseren….

De fases nog even helder op een rij:

Fase 1 Voorbereidende richting

Fase 2 Ontwerpen van de route

Fase 3 Navigeren tijdens de reis

Fase 4 Innoveren door reflectie

Het belang van continu reflecteren

Goed, de fases die gaan over richting, reis en route heb je inmiddels doorlopen. De weg was soms hobbelig: onstuimige markten, nieuwe technologieën en interne organisatieperikelen. Ze zijn allemaal onderhevig geweest aan veranderingen, maar nu is het vermogen om met turbulentie om te gaan vergroot. Nu komt het aan op de wil om te blijven leren. De toekomst ontwikkelt en verandert immers ook continu en alleen al daarom is het van belang om steeds te blijven kijken naar waar je staat zodat je inzicht, controle en visie blijft houden. Het inrichten van feedback loops is nu relevant.

Leiderschap is een proces

Wanneer je in staat bent om leiderschap als een proces te benaderen, en daarmee dus als een kritische succesfactor voor je organisatieontwikkeling, dan maak je al een goede start. Als succesbronnen van leiderschap onderscheiden we inspiratie, zorg & betrokkenheid, creativiteit en delivery. Wanneer je als leider in staat bent om een inspirerend kader neer te zetten, dan gaat het team met je mee op reis. Als je vervolgens zorg & betrokkenheid betracht, dan ontstaat er verbinding. Weet je nog, ons vorige blog? Verbinding is nodig om over te gaan van een reactieve naar een actieve houding van je teamleden. Wanneer je creativiteit stimuleert dan valt alles samen in de proactieve fase, die van delivery: er ontstaat een community of excellence. Deze community realiseert de strategische ambitie, en daarmee het doel van de organisatie. En daar heb jij, als leider of proactief teamlid een belangrijke bijdrage aan geleverd.

Lees verder dan het topje…

Uiteraard is er nog zóveel meer te vertellen en te delen over leiderschap, innovatie en het creëren van een fantastische teamgeest waarmee je meetbaar resultaat behaalt. Zet onze kennis en ervaring in om je verder brengen op je belangrijke pad. Kijk, een blog leent zich voor het topje van de ijsberg, dat realiseren we ons terdege. We nodigen je daarom van harte uit om contact met ons op te nemen voor de diepgang áchter dit verhaal. Over 2 weken delen we, in blog 7 van deze serie, hoe je je organisatie ontwikkelt door toepassing van een uitgebalanceerd performancesysteem. Wil je nu al aan de slag? Doe dan alvast de ImpactTest of neem direct contact met ons op. We helpen je graag én vrijblijvend.

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: