Blog

Stelling: je hebt altijd een gezamenlijk belang met élke klant en élke collega…

Tegengestelde belangen zijn vaak een bron van ergernis. We kennen allemaal de situatie waarin we met een leverancier (of klant) aan tafel zitten om nieuwe prijsafspraken te maken voor een volgende periode. Waar de ene partij de prijzen zo laag mogelijk wil houden, probeert de ander deze juist op te drijven. In praktijk zie je ook vaak dat mensen letterlijk tegenover elkaar aan tafel gaan zitten, waardoor de sfeer nog verder verhardt.

Snelle sales versus gedetailleerde administratie

Ook binnen de teams kunnen er soortgelijke ogenschijnlijk tegengestelde belangen ontstaan: waar de ene collega vanuit zijn sales-rol bijzonder gefocust is op het binnen halen van nieuwe business, is de ander vooral bezig met het tot in detail verwerken van de administratie die dit met zich meebrengt. Het lijkt een groot contrast, want de één richt zich vooral op de grote lijn en de ander wordt vooral blij van bezig zijn met drie cijfers achter de komma. Bovendien worden deze twee collega’s op totaal andere facetten beoordeeld aan het eind van het jaar en maken ze zich als gevolg daarvan nog eens extra hard voor de eisen die hun rol binnen de organisatie aan ze stelt.

Vind je gezamenlijke belang

Wanneer we met elkaar op een andere manier kunnen kijken en in staat zijn om een gezamenlijk belang naar boven te halen, dan wordt de sfeer binnen het bedrijf en op individueel niveau tussen collega’s totaal anders. Het gaat nu niet meer om snelle sales en nauwkeurige administratie, maar om het behalen van mooie resultaten omdat collega’s met elkaar graag tevreden klanten willen. En zuinig zijn op hun baan, en dus de schoorsteen van het bedrijf graag willen laten roken.

Heb lef en stel je open

Deze manier van communiceren vraagt om lef en openstellen, en om bewust zinnen te beginnen met ‘Klopt het dat jij graag…’ in plaats van ‘Jij ook altijd met je…’ De hand in eigen boezem steken, beseffen dat je de zaken misschien niet altijd even handig aanpakt en dit ook uitspreken naar de ander geeft ruimte voor begrip over en weer. Zo wordt samenwerken ook écht samenwerken, en krijg je energie uit de relatie in plaats van dat het vechten en schermen daarbinnen energie kost. Energie die bovendien verloren gaat omdat het niet tot goede resultaten leidt.

Hier lopen wij warm voor

Dit, en talrijke voorbeelden meer, is precies waar we ons binnen FP&P dag in dag uit mee bezighouden: wij gaan er vanuit dat mensen de belangrijkste bron zijn om impact te maken op zichzelf en de omgeving. Door mensen in hun kracht te zetten en hun talenten op een positieve manier aan te spreken ontstaan er prachtige samenwerkingen.

Ga het gesprek aan, met ons én met jezelf

We gaan heel graag het gesprek met je aan, doe als vele andere en volg één van onze trainingen die je helpen om blijvend anders naar jezelf en de wereld om je heen te kijken. We durven te stellen dat het je rustiger, gelukkiger en succesvoller maakt in zowel je zakelijke leven als in privé sfeer. Meer informatie, verhalen van anderen, een snelle zelftest en inspiratie op onze website.

PS Wist jij dat de eigenschappen van die collega waar je het meest een hekel aan hebt, vaak staan voor de kenmerken die je zelf graag zou willen ontwikkelen? Die luidruchtige collega waar jij je aan ergert, herinnert je aan je eigen introvert zijn. Eigenlijk zou je ook wel wat vaker je mond open willen doen. En die detaillist in het kantoor naast je? Die houdt je een spiegel voor: zelf loop je er nogal eens de kantjes van af terwijl je weet dat je beter kunt… Van elk mens kun je leren, en misschien wel het meeste van hen die in eerste instantie het minst bij je lijken te passen. Stof tot nadenken? We spreken elkaar!

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: