Blog

Wie onderhandelt er beter: mannen of vrouwen?

Gelukkig neemt het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven toe. Bovendien blijkt uit onderzoeken van universiteiten en hogescholen dat de meiden van nu sneller afstuderen en bovendien ook betere cijfers halen dan hun mannelijke mede-studenten. Hoe kan het dan nog altijd zo zijn dat het merendeel van de figuurlijke stoelen aan de top nog altijd door mannen bezet worden? Heeft dat dan toch nog te maken met het hypothetische glazen plafond of kiezen vrouwen van nature eerder voor de zorgrol (en dús niet voor die veeleisende carrière) als er kinderen geboren worden?

 

Beloning vrouwen

Nog altijd verdienen vrouwen minder dan hun mannelijke collega’s die in gelijkwaardige functies actief zijn. Daarnaast ontvangen vrouwen ook minder snel salarisverhoging. Deze en bovenstaande ontwikkelingen hebben, dat blijkt uit verschillende onderzoeken, vooral te maken met de assertieve opstelling van de vrouw, of beter gezegd het uitblijven daarvan. Om meer salaris, andere werktijden of dat mooie project vragen blijkt geen sinecure. Opvallend daarbij is overigens wel dat vrouwen bijzonder assertief kunnen zijn zolang het niet over henzelf gaat: opkomen voor die zieke collega, die bedrogen vriendin of een kind dat onrecht aangedaan wordt op school blijkt een stuk gemakkelijker dan praten voor eigen parochie.

 

Gevolgen evolutie

Zorg dragen voor de ander is iets wat in de evolutie van de vrouw zo’n belangrijk aspect is geweest dat dit blijkbaar van nature nog altijd in meer of mindere mate aanwezig is in de genen. Assertiviteit, waarin dus vooral mannen koploper zijn, leidt in de praktijk nogal eens tot ruzie en het verdedigen van eigen projecten, kantoren of andere domeinen. En wanneer gesprekspartners niet meer open naar elkaar luisteren, maar wel in de verdediging schieten en vooral focus hebben op het winnen van de wedstrijd, dan komen er alleen maar verliezers uit de bus.

 

Praten over inhoud of ordinair willen winnen?

Je ziet dat vaak in discussies waarin het niet meer over de inhoud gaat, maar over het winnen van de discussie zelf. Het zijn onnodige situaties die bergen energie kosten en bovendien weinig resultaat geven. In de praktijk kunnen beide partijen vaak immers niet anders dan tot een overeenkomst komen, bijvoorbeeld omdat ze gedwongen zijn om samen te werken. Het gevolg van een overdreven assertieve houding in een gesprek is dat de deal uiteindelijk voor niemand echt bevredigend is. Het moge duidelijk zijn, geen prettig begin dus van een langdurige, vruchtbare samenwerking.

 

Mannen van Mars, vrouwen van Venus?

Wat ons betreft komen er steeds meer vrouwen aan de top van het bedrijfsleven en zetten zij hun empathische, zorgzame karakter in om een positieve ontwikkeling te ontketenen. Een studie aan Harvard University toonde aan dat training en voorbereiding voor vrouwen helpt om hun impact en kracht aan de onderhandelingstafel substantieel toe te laten nemen. Daarnaast is er voor de mannen ook een ontwikkelingspad weggelegd: zij zouden hun inlevingsvermogen in de ander verder kunnen ontwikkelen, waardoor gesprekken minder snel spaak lopen als gevolg van een strijdlustige sfeer die ontstaat.

 

Werk aan de winkel

Kortom, work in progress voor ons allemaal. Wil jij in een nuchtere setting nog beter leren om je eigen bronnen aan te spreken? Beloofd: door actief te werken aan je eigen balans en ontwikkeling bereik je blijvende resultaten. Heb jij het lef om jouw verandering in beweging te zetten?

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: