Blog

Effectiever en plezieriger!

“Deze verdiepende training is confronterend en leerzaam, doordat je jezelf beter leert begrijpen” en “door meer zelfinzicht begrijp je het gedrag van de ander en je eigen invloed hierop beter”. De reacties van de deelnemers zijn erg positief.

Bij de afdeling Inkoop van Technische Unie nemen alle managers deel aan de training Open Onderhandelen.

Ook in de praktijk zien we dat de training een positief effect heeft. De gesprekken worden van te voren beter voorbereid. We zien dat veel gesprekken met een open vizier worden gevoerd. Er is meer aandacht voor de gesprekspartner, zijn belangen en doelen, zijn stemming et cetera. Daar waar managers inkoop voorheen in gesprekken vooral eigen belangen en standpunten op tafel legden, zien we nu dat ze eerst zoveel mogelijk informatie van de gesprekspartner proberen te krijgen, om daar vervolgens verder op in te gaan. Dit maakt gesprekken effectiever en plezieriger!

Bauke Zeinstra
Director Procurement at
Technische Unie

www.technischeunie.com

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: