Blog

LOF Leadership Journey II (Leiderschap & Coaching)

De ‘Lof Leadership Jouney (deel I)’ is een training waarin Jolanda Holwerda deelnemers begeleidt op een reis van drijfveren naar bronnen, van ego naar animo, van macht naar kracht. Jolanda is veelgevraagd spreker over de thema’s work-life integration, diversiteitsmanagement, persoonlijk leiderschap en meervoudige ambities. In 2009 won zij de Joke Smit Prijs voor haar inspanningen op het gebied van emancipatie. Ze schreef een boek over de missie van Lof: ‘Vanuit je hart naar succes: in werk, leven en moederschap’.

Het vervolg van de reis maakt Jolanda samen met Frits Wilmsen van FP&P in hun training LOF leadership journey II. In deze follow up training staat centraal hoe je vanuit leading self naar leading others kunt bewegen en met impact een organisatie in ‘beweging’ krijgt. Impeccable leadership is de routekaart in de training, omdat Jolanda het ervaart als een methode om elkaar moeiteloos mee te kunnen nemen in de vier dimensies van leiderschap op mentaal, fysiek, emotioneel en spiritueel niveau.

In de training is aandacht voor de verschillende rollen die je als leidinggevende hebt als expert, coach, mentor en sponsor in de verschillende fases van organisatieontwikkeling. ‘Leiderschap & coaching’ is geworteld in een beproefde methode om van relaties, teams en organisaties ‘coöperatieve systemen’ te maken. En om persoonlijke kracht vol te laten stromen. Met een gefaseerde aanpak die praktisch is en orde schept in de ‘chaos’ die in organisaties kan optreden. Met deze leiderschapsmethode, die stap voor stap aan de orde komt, kan een leider haar ervaringen evalueren, haar/zijn eigen avontuur bewust oppakken, nadenken over zichzelf, talent, doelen, ontwikkeling, verlangens en dromen. Door de methode toe te passen, kan zij/hij een aanpak formuleren om haar afdeling of organisatie te focussen op gewenste resultaten, in te richten voor succes en bepalen wat zij nodig heeft om de zaak praktisch van te grond te krijgen, te begeleiden, monitoren, sturen en ondersteunen.

We onderzoeken met doorleefde ervaringen wat er nodig is om samenwerking plezierig en succesvol te krijgen. Welke competenties van belang zijn bij het krijgen van wederzijds begrip en het openstaan voor elkaars suggesties. Op zo’n manier dat de persoonlijke impact op het realiseren van doelen groter is. We verkennen de herkenningspunten van teamontwikkeling en de uitdagingen die elk niveau met zich meebrengt. En heel praktisch het herkennen van verschillende fasen van een gesprek met de bijbehorende aandachtspunten. Belangrijke elementen in het kunnen zorgdragen dat kernwaarden van ons en die van de organisatie ‘aligned’ zijn.

Schrijf je in!

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: