Blog

“Je kan het team niet verder brengen dan je zelf bent.”

In eerste instantie was ik op zoek naar verdieping van het model en de principes die ik zelf als trainer gebruik (NLP en Verbindende Communicatie). Ik was net gestart als trainer en was mijn eigen onderneming aan het opstarten. Een intense periode met veel plezier maar ook onzekerheid en angst.

De training Leiderschap & Coaching  kwam op het goede moment. Ik kreeg de nodige inzichten in mijn persoonlijk proces: „goed is goed genoeg”, „ik mag kwetsbaar zijn” om na de drie dagen met meer kracht, vertrouwen en vooral innerlijke rust in mijn werk en leven te staan.

Ik leerde hoe belangrijk mijn persoonlijke groei en ontwikkeling is om als trainer (=leider van een groep) een groep te kunnen motiveren en inspireren in het realiseren van een gemeenschappelijk (leer)doel. Leiderschap is in de eerste plaats een innerlijk proces. Je kan de groep (team) niet verder brengen dan je zelf bent.

Ik heb de training als heel intens ervaren, echt naar de kern van wat er op dat moment speelde in mijn leven. De afwisseling tussen theorie en „ervaren” in oefeningen, zorgde ervoor dat ik de inzichten echt heb kunnen integreren. De hoge focus van de trainers, het afstemmen over wat er in de groep gebeurt, het leiden van de groep naar eenheid, zet het leiderschapsmodel dat ze uitdragen werkelijk in de praktijk. Ik kon tijdens de training zelf de kracht van Impeccable Leadership ervaren omdat het werd voorgeleefd.

De training heeft mijn verwachtingen overtroffen.

Behoefte aan theoretische achtergrond die ik kan toepassen als trainer is zeker vervuld. Antwoorden en begeleiding in een aantal thema’s waar ik in vastzat in mijn leven op dat moment was buiten de verwachting en ben ik wel heel dankbaar voor.

Het leiderschapsmodel geeft me inzicht in de fasen van ontwikkeling van een groep. De sterkte van het model is ook dat ik het op verschillende niveaus en domeinen in mijn leven zie terugkomen. De evolutie en het heen en weer bewegen tussen fase van reactiviteit, naar creativiteit en pro-activiteit komt voor in groepsevolutie, in individuele gesprekken, in mijn eigen ontwikkeling en contacten. Hierdoor geeft het me een basis om op terug te vallen, om gebeurtenissen te kaderen en er inzicht in te krijgen. De handvatten die we aangereikt kregen helpen om in de eerste plaats mezelf, en anderen naar verbinding te brengen. Pas als er verbinding is, kan er betrokkenheid komen ( alle belangen worden gerealiseerd in functie van de opdracht). Ik kan inschatten wanneer ik in de „arena” terecht kom en best kan kiezen om door de gids/expert rol aan te nemen veiligheid en structuur kan creëren om van hieruit mezelf of de andere naar verbinding en creativiteit te brengen. Ik voel wanneer de groep klaar is voor pro-activiteit en ik zelf van coach naar mentor kan evolueren.

Dit is echt heel bruikbaar als trainer/leidinggevende.

Ik beveel de training volop aan aan anderen! Schrijf je in!

Els van Beveren

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: