Blog

Ontvangen van feedback is waar de echte winst te behalen valt!

Riscure over de FP&P workshop ‘Feedback is een cadeautje’

In het artikel ‘Six ways to tell if you work for a really great company’ stelt Jack Welch dat de eerste regel is: ‘Great companies demonstrate a real commitment to continuous learning’.

Riscure, high tech company in Delft streeft ook continue leren na. Er heerst bij Riscure een cultuur waarbij medewerkers beoordeeld worden op wat ze bijdragen, hun waarde en persoonlijke ontwikkeling. Daarbij zijn belangrijke waarden in de organisatie o.a. ‘feeling at home’ en ‘pro-actively taking ownership’. Waarden die eigen verantwoordelijkheid en continu ontwikkelen onderschrijven. Door medewerkers wordt Riscure ervaren als een respectvolle omgeving, waarbij mensen uit diverse culturen hun eigen weg vinden en op die manier bijdragen aan de ontwikkeling van de organisatie.

Het was voor Riscure een logische stap om hun ‘annual feedback and evaluation cycle’ af te stemmen op hun waarden. Een jaarlijkse beoordelingscyclus waarbij niet eens per jaar een ‘beoordeling en afrekening’ plaatsvindt, maar waar het hele jaar leren wordt gestimuleerd door middel van continue feedback.

Riscure heeft FP&P gevraagd te helpen bij de implementatie van deze continue feedback in de organisatie. Want hoe doe je dat precies, op een professionele manier feedback geven én ontvangen? Er is gekozen om alle medewerkers van het bedrijf te trainen in het ontvangen van feedback.

Interview met HRM coördinator Annemieke van der Horst:

Hoe kwam Riscure op het idee om de workshop ‘feedback is een cadeautje’ aan alle medewerkers te geven?

We zijn binnen Riscure met een aantal mensen het initiatief gestart om de jaarlijkse beoordelings cyclus onder de loep te nemen en af te stemmen op de waarden die we met elkaar hebben gedefinieerd. In dat proces kwamen we het boek ‘Feedback is een cadeautje’ tegen. Een door “Harvard” uitgegeven boek. We waren er zo enthousiast over dat we er meer van wilden weten. We hebben Frits Philips jr. & Partners (FP&P) uitgenodigd om met ons mee te denken in het toepassen van dit gedachtegoed.

Hoe heb je de workshop ‘Feedback is een cadeautje’ ervaren?

Ik heb de workshop positief ervaren. Waar de meeste trainingen inzoomen op het geven van feedback, gaat het uiteindelijk om het goed kunnen omgaan met de feedback die je ontvangt. Een open en lerende houding (growth mindset) hebben, in plaats van feedback als kritiek te ervaren. En nog een stap verder, actief om feedback durven vragen om je eigen leerproces vorm te geven.

Daarnaast was het een heldere workshop en het was ook fijn om met elkaar te kunnen oefenen. Vooral het oefenen en het zelf ervaren is nodig om ‘feedback ontvangen’ te implementeren en inbedden in de organisatie. Het gaat echt om de attitude verandering.

Waar heeft de workhop bij Riscure aan bijgedragen?

De workshop heeft voor mij een inhoudelijke bijdrage gehad en daarnaast heeft de manier waarop de workshop is gegeven geholpen. Ten eerste past de workshop inhoudelijk goed bij de cultuur van Riscure. Wij waarderen eigen verantwoordelijkheid en initiatief van medewerkers om zo tot hun ontwikkeling te komen.

Ten tweede was de manier waarop FP&P de workshop gaf fijn, het was ongedwongen met een prettige sfeer. De twee trainers vormen een goede match en er is genoeg tijd genomen voor alle onderdelen en vragen die naar voren kwamen. Wat ook heeft bijgedragen is dat Riscure qua organisatie een goede match is met FP&P.

Wat voor soort organisatie zou je deze workshop kunnen aanbevelen?

Organisaties die open staan voor eigen initiatief van medewerkers. Er moet een niet al te hiërarchische en veilige situatie zijn voor medewerkers. Feedback in het kader van continue ontwikkeling werkt het beste in een omgeving waar mensen zich prettig voelen en om feedback durven vragen. Daarbij is het belangrijk dat mensen zich vrij genoeg voelen om de feedback te delen met hun manager. Zo kun je een continue proces van feedback inbedden in de jaarlijkse beoordelingscyclus. Leren van en met elkaar wordt zo een manier om samen continue te ontwikkelen.

Wil je als organisatie ook kennismaken met het gedachtegoed achter het ontvangen van feedback?

‘Feedback is een cadeautje’ is het eerste boek dat focust op het ontvangen van feedback. De meeste boeken focussen op de beste manier om feedback te geven. Dit is een belangrijk onderwerp, want er zijn veel vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van feedback geven. Maar hoe goed de feedback gever ook is in het geven van feedback, het is altijd de ontvanger die bepaalt wat hij of zij binnen laat en of er van geleerd wordt. Het leren ontvangen van feedback is daarom veel waardevoller in het kader van groei en ontwikkeling.

Het gedachtegoed achter het goed kunnen omgaan met feedback komt voort uit het ‘Harvard Negotiation Project’. De auteurs Sheila Heen en Douglas Stone zijn docenten aan de Harvard Law School. Ze hebben de bestseller ‘Difficult conversations’ geschreven samen met auteur Bruce Patton, die ook het boek ‘Excellent onderhandelen’ schreef. De training “Open Onderhandelen” van FP&P is gebaseerd op “Excellent Onderhandelen”.

Door: drs. N. Schaeffer

Trainer en coach bij FP&P / Frits Philips jr. & Partners / http://www.fpnp.nl

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: