Blog

Is het Eindejaargesprek ook een (Open) Onderhandeling?

Vaak is er rond deze tijd een hoop te doen rond de eindejaargesprekken. Hoe zou ik dit jaar beoordeeld worden? Welke projecten heb ik goed afgerond? Heb ik mijn targets wel gehaald? Zou er een salarisverhoging inzitten? Maar vaker nog; wat hadden we nou eigenlijk afgesproken en heb ik dat gespreksverslag van vorig jaar nog?

Centrale vraag is telkens weer bij deze gesprekken of er over en weer duidelijkheid is over wat we van elkaar verwachten. Naast de goede relatie is hier inhoudelijke duidelijkheid dus heel belangrijk. In het Open Onderhandelen betekent dit dat we na vuistregel 1; “onderscheid en investeer in de Relatie en de Inhoud” , de volgende stap zetten. Door deze investering ontstaat er Persoonlijk Vertrouwen en hebben we Zakelijk Vertrouwensonafhankelijk te kijken waar we staan met de inhoud, vuistregel 2. Zakelijk Vertrouwensonafhankelijk betekent hier dan ook de afspraken die we op papier hebben gezet tijdens het laatste gesprek. En de verslagen van mogelijk tussentijds gehouden of gevraagde feedback gesprekken. Omgaan met feedback blijkt dan nog weleens een lastige. Vaak ligt het accent op de manier waarop we feedback geven. Echter omgaan met feedback blijkt een diepgaande uitdaging voor de feedback-ontvanger om met de conflicterende verlangens om te groeien en verbeteren aan de ene kant en om geaccepteerd te worden “zoals je bent” aan de andere kant. Sheila Heen en Douglas Stone van het ‘Harvard Negotiation Project’ schreven er het boek Thanks for the feedback over.

Een goede voorbereiding van het eindejaargesprek gaat beide partijen helpen. Samen kritisch kijken naar successen en verbeter punten maakt dat je samen op een bewuste manier kan reflecteren op de prestaties van afgelopen tijd. Welke afspraken hebben we gemaakt en hebben we die op een heldere (SMART) manier opgeschreven? Dat maakt het bespreken zoveel makkelijker. Tegelijkertijd blijkt dat iedereen met zijn eigen gekleurde bril naar de werkelijkheid kijkt. Samen deze zienswijzen onderzoeken geeft perspectief op de gemaakte afspraken.

Gelukkig heeft het eindejaargesprek niet alleen een reflectief karakter maar biedt het ook een kans om naar de toekomst te kijken. Neem hiervoor ook de tijd tijdens de voorbereiding. Wat zijn de wensen en verlangens voor komend jaar? Wat is er belangrijk in het kader van persoonlijke- en zakelijke ontwikkeling? Op welke manier kunnen we de belangen van de organisatie koppelen aan de wensen van de mensen die er werken?

Zo wordt het eindejaargesprek een manier om waardevol terug te kijken en een kans op vernieuwing en richting voor de komende tijd, die je samen op een prettige en effectieve manier vorm kan geven. Onderhandelen? Dat doen we de hele dag! Hoe “Open” je dat doet bepaal je samen.

Robert Jan Steinmetz

Frits Philips jr. & Partners

Open Onderhandelen

www.fpnp.nl

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: