Blog

Harvard: (Open) Onderhandelen in de top 10 “skills” voor 2020

Interessante lijst deze top 10, temeer omdat het overgrote deel bestaat uit sociaal/emotionele componenten.

Grote delen van ons werk worden geautomatiseerd. Daarmee lijkt de behoefte aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden alleen maar toe te nemen. Gelukkig zijn wij (voorlopig?) nog uniek in deze sociale componenten.

Wat wordt er dan “sociaal” gezien belangrijk?

  • Het vermogen om anderen te kunnen helpen, dienstbaarheid en servicegerichtheid.
  • Onze emotionele intelligentie blijkt van groot belang, waarbij wij ook daar, nog een voorsprong hebben op computers.
  • Leidinggeven is ook een belangrijke sociale vaardigheid die uit het stuk naar voren komt. Vooral het motiveren en ontwikkelen van de mensen om je heen speelt een grote rol.
  • Onderhandelen in het kader van kunnen samenwerken met anderen.
  • Creativiteit om de vernieuwingen die in een razend tempo elkaar opvolgen steeds weer verder te brengen.

Ik ben heel benieuwd wat wij daar dan met elkaar aan gaan doen! Op welke manier bedrijven ruimte gaan bieden aan mensen om te kunnen reflecteren op wie ze zijn en willen zijn aan de ene kant. En aan de andere kant ze ook de mogelijkheid geven om te oefenen met nieuw (sociaal) gedrag. En wat zou het mooi zijn als de leidinggevende, zoals boven vermeld, dan ook nog dit proces ondersteunt om het beste uit zijn mensen te halen.

De houding om het beste uit elkaar te halen, te delen, creatief te zijn en de ruimte te hebben om te leren en ontwikkelen als mens en bedrijf vraagt visie. Een visie die verder gaat dan korte termijn resultaat.

Gelukkig zie ik steeds meer bedrijven kiezen voor lange termijn resultaat in plaats van winstmaximalisatie. Geld als leidend- en organiserend principe kiezen haalt in de meeste gevallen de bezieling uit het bedrijf. Geld motiveert uiteindelijk niet. We willen zin hebben in ons werk en dat is het alleen als het ook “zingevend” is. We moeten er dus iets van onszelf in kwijt kunnen. Iets wat ons raakt, waarmee we het gevoel hebben dat we een bijdrage kunnen leveren aan de mensen om ons heen.

Wij zijn als mens uniek in de sociale componenten die voor een groot deel te maken hebben met empathie. Laat dat nou net de gevoelswereld zijn waar een computer (nog?) niet over beschikt. Gelukkig hebben we nog ruim de tijd om onze vermogens daarin verder te ontwikkelen. De training Open Onderhandelen stelt je in staat om in de spiegel te kijken. En vervolgens te werken aan jouw sociale competenties. Tijd voor actie.

Gelukkigere mensen in gezonde bedrijven in een betere wereld, hoe zou dat zijn?!

Robert Jan Steinmetz
Frits Philips jr. & Partners
“Open Onderhandelen”

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: