Blog

Leiderschap: de ontwikkeling van een future-proof organisatie

Een future-proof organisatie ontwikkelen: wat zijn de geheimen? Dag in, dag uit zet je je in om successen te realiseren die de organisatie dichter bij dit doel brengen – door waarde toe te voegen aan de omgeving, maar ook door een gemeenschap te bouwen waarin professionals tot hun recht komen en hun plek kunnen vinden. Of je hierin slaagt of niet, hangt af van je gedrag en je bewustzijn van de effecten ervan. Daarom gaan we in deze blog dieper in op de vraag: wat is het kritieke belang van gedrag?

Succes van gedrag: context-afhankelijk

‘Leiderschap’ is een verzamelnaam voor een aantal processen die een geheel opmaken dat de som der delen overstijgt. Deze processen hebben stuk voor stuk te maken met verschillende soorten gedragingen of rollen, die in elke context een andere betekenis – en daarmee uitwerking – kunnen hebben. In een initiële fase leg je mensen bijvoorbeeld veel uit en vertel je ze hoe ze hun taken moeten uitvoeren, waardoor een team met elkaar verbonden raakt en leert samenwerken. Ditzelfde gedrag kan in een volgende ontwikkelingsfase – waarin de teamleden reeds op elkaar ingespeeld zijn – juist tot problemen leiden. Oftewel, het succes van bepaalde gedragingen hangt geheel af van de context waarin je ze vertoont.

‘Maken of breken’ met gedrag

Heb je een prachtig beleid en mooie intenties geformuleerd nadat je met elkaar hebt gekeken naar de diepere oorzaken van succes en falen? Dan heb je slechts een eerste stap in de goede richting gezet. Want houd je onder druk van de dagelijkse praktijk geen rekening met de zienswijzen van een medewerker en de ontwikkelingsfase waarin je team zich bevindt, dan verbreek je de verbinding. En daarmee lopen de ontwikkeling, performance en resultaten waarnaar je streeft, direct gevaar.

Vaak is zulk gedrag overigens geen onwil, maar ‘de macht der gewoonte’. Juist onder druk vertoon je als leidinggevende snel dominant gedrag, wat onder je team een reactie kan veroorzaken die zich kenmerkt door reactiviteit en een aanpassen aan de machthebber. Het grote probleem is vaak dat de feedback ontbreekt en dat je de effecten van je gedrag als leider – of de implicaties ervan voor de organisatieontwikkeling – daardoor niet opmerkt.

Hoe je de signalen wél tijdig kunt onderkennen? Dat bespreken we in een volgende blog!

Frits Wilmsen

Blijf met onze maandelijkse ‘Impuls’ op de hoogte van de ontwikkelingen en onze inzichten op het gebied van: